Archebwch eich parti rŵan

O £9.99 y plentyn.

Sylwch ein bod yn derbyn archebion partïon pen-blwydd bythefnos ymlaen llaw. Dewiswch y dyddiad a ffefrir gennych chi o’r gwymplen a dewiswch amser eich parti.

Partïon TAG Ninja

Ein harena TAG Active llawn cyffro ydi’r cyntaf yng Nghymru ac Arena TAG Iau yw’r cyntaf yn y DU ac mae’n lleoliad penigamp ar gyfer unrhyw barti pen-blwydd. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud ydi dewis y diwrnod a’r amser ar gyfer eich parti, gwahodd eich ffrindiau ac fe wnawn ni’r gweddill i chi!

Pryd mae modd i mi archebu parti?

Mae’r partïon rydym ni’n eu cynnig yn dechrau am 4.30pm o ddydd Mercher i ddydd Gwener. Ar benwythnosau, yr amseroedd sydd ar gael ydi 10.30am, 1.30pm a 4.30pm. Yn ystod gwyliau ysgol Cymru, gallwn gynnal partïon am 10.30am, 1.30pm a 4.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Beth ydw i’n ei gael mewn parti TAG Ninja?

Bydd hyfforddwr yno i’ch hyfforddi trwy 2 gêm 20 munud yn yr arena, ac yna caiff pob aelod o’r parti dro yn y Tŵr Seiber. Yna bydd pryd o fwyd a diod penblwydd i ddilyn. Mae yna jygiau o ddiod meddal wrth law hefyd i bawb eu hefyd trwy gydol eu her.

Faint yw pris parti TAG Active?

Y pris ar gyfer y Brif Arena ydi £15.95 y pen a’r pris ar gyfer yr Arena Iau ydi £11.50 y pen. Y nifer isaf ar gyfer parti yw 10 o blant.

Unrhyw wybodaeth arall:

Mae cyfyngiadau taldra yn weithredol: Mae’r prif strwythur TAG i bobl 1.2m o daldra ac mae’r strwythur TAG Iau ar gyfer pobl sydd yn dalach na 900cm ac yn llai na 1.2m.

Mae angen i chi brynu band arddwrn digidol ar gyfer TAG Ninja – bydd y teclyn yn cadw trac o’ch sgôr a gallwch ei ddefnyddio pan fyddwch chi’n ymweld dro ar ôl tro! Maent ar gael i’w prynu am £1 o’r dderbynfa. Gallwch eu defnyddio ar y Tŵr Seiber hefyd!

Llenwch eich hawlildiad TAG Ninja

Er mwyn chwarae TAG Ninja Active, mae’n rhaid i chi lenwi hawlildiad yn gyntaf. Y ffordd hawsaf o wneud hyn yw ar-lein pan fyddwch chi’n archebu eich sesiwn TAG. Mae llenwi hawlildiad ymlaen llaw yn cyflymu’r broses o gofrestru ar y diwrnod.

Cliciwch yma i lenwi hawlildiad
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google