Archebwch Eich Parti Rŵan

o £13.99 y plentyn

Sylwch ein bod yn derbyn archebion partïon pen-blwydd bythefnos ymlaen llaw. Dewiswch y dyddiad a hoffech o’r gwymplen a dewiswch amser eich parti.

Partïon TAG Ninja

Ein harena TAG Actif llawn cyffro ydi’r cyntaf yng Nghymru ac mae’n leoliad penigamp ar gyfer unrhyw barti pen-blwydd.

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud ydi dewis y diwrnod a’r amser ar gyfer eich parti, gwahodd eich ffrindiau ac fe wnawn ni’r gweddill i chi!

Pryd mae modd i mi archebu parti?

Yn ystod penwythnosau, gellir archebu 10am, 1pm neu 4pm. 

Er sylw, gall yr amseroedd yma newid yn ystod gwyliau hanner tymor.

Beth ydw i’n ei gael gyda pharti Ninja TAG?

Byddwch yn cael gwesteiwr parti yn eich hyfforddi trwy 3 gêm yn yr arena, ac yna pryd pen-blwydd a diod. Mae jygiau o sgwash wrth law hefyd i gadw’r plant wedi’i hydradu drwy gydol eu hymweliad.

Mae gwahoddiadau parti hefyd wedi’u cynnwys.

Faint yw pris parti TAG Active?

Y pris yw £13.99 y pen. Y nifer lleiaf ar gyfer parti yw 10 o blant.

Unrhyw wybodaeth arall:

Mae cyfyngiadau uchder yn berthnasol: mae strwythur Ninja TAG Actif ar gyfer pobl dros 1.2m

Byddwch yn derbyn band digidol Ninja TAG Actif i rhoi ar eich garddwn – bydd hwn yn olrhain eich sgôr a gallwch ei ailddefnyddio ar bob ymweliad!

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google