prisiau
Rhwystrau
NINJA TAG
TAG LAU
Cynigion arbennig

PRISIAU

Pris Ar-leinPris ar y drws
Prif strwythur£10.00£12.50
TAG Iau£7.00£8.50

Mae’r cwrs rhwystrau aml-lefel dan-do gwych yma yn debyg i Total Wipeout a Ninja Warrior, ac mae’r cyfan yn un profiad cyffrous. Profwch eich sgiliau, ffitrwydd a dewrder wrth i chi ruthro trwy’r Môr o Raffau, rasio yn erbyn eich ffrindiau ar y Bibell Chwarter a cheisio taro bob targed ar y Wal Pry Cop. Gyda gemau ugain munud o hyd, 21 her, 4 lefel ac 80 targed – pwy fyddwch chi’n ei herio?

Er mwyn wynebu’r prif strwythur TAG Ninja, rhaid i chi fod yn dalach na 1.2m. Mae’ch tocyn yn golygu y cewch chi 2 gêm 20 munud o hyd, gydag amser yn y canol i gael rhywbeth bach i fwyta yng nghaffi’r TAG Ninja. Bydd eich band arddwrn electronig yn cadw’ch sgôr ac ar ôl i chi orffen eich gêm, bydd cyfanswm eich pwyntiau yn ymddangos ar brif sgorfwrdd TAG Ninja. Bydd eich bandiau arddwrn yn gweithio ar gyfer ymweliad yn y dyfodol, felly gallwch ddod nôl dro ar ôl tro i geisio curo eich sgôr!

Mae TAG Iau yn debyg strwythur yr oedolion, ond mae’n addas i’r rhai sydd rhwng 90cm a 1.2m o daldra.  Yn fersiwn byrrach a llai dwys na TAG i Oedolion, TAG Iau yw’r cyntaf o’i fath yn y DU a thu hwnt. Mae’r strwythur hwn yn debyg i strwythur TAG Oedolion ac mae’n profi ystwythder, dewrder a sgil cystadleuwyr. Mae tocynnau TAG Iau yn cynnwys 2 gêm sydd tua 20 munud o hyd ac mae’r sesiynau wedi’u dylunio i roi egwyl o 15 munud i gyfranogwyr rhwng y ddwy gêm i gael rhywbeth bach i fwyta a’i yfed yn y Caffi TAG a’r ardal eistedd.

Bydd pob chwaraewr yn gallu gweld eu sgôr ar y sgorfwrdd TAG Iau a chymharu eu pwyntiau gyda’u ffrindiau, cyn mynd nôl i mewn i roi cynnig arall arni!  Cofiwch a cadw eich bandiau arddwrn TAG Iau, gellir eu defnyddio pan fyddwch chi’n ymweld ag arenas TAG yn y dyfodol.

Parti TAG Ninja

GWYBODAETH PART

Rhwystrau TAG Ninja

Pwll Peli Anferth – Wedi ei cau argyfer Cofid-19

Pwll peli mwyaf yr ardal, cyrhaeddwch y gwaelod a tharwch y targedau cudd ar yr un pryd.

Pibell Chwarter TAG

Rhuthrwch i fyny’r wal i daro’r targed a llithrwch yn ôl i lawr, ond allwch chi daro’r coch?

Pont Raffau Byrma

Peidiwch ag edrych i lawr! Siglwch y bont a tharwch y targedau tra’n croesi’r bont raffau.

Wal Gir-verse

Wal ddringo heb ei debyg, tarwch y targedau tra’n aros ar y wal, neu dechreuwch y rhwystr eto!

Dringfa Cargo

Defnyddiwch gryfder a chyflymder i gyrraedd copa’r Ddringfa Cargo, gan daro’r holl dargedau ar hyd y ffordd.

Wal Pry Cop

Peidiwch â chyffwrdd y llawr a chyrhaeddwch yr ochr arall tra’n taro’r targedau, ond peidiwch ag edrych i lawr!

Neidio ar Beli

Profwch eich cydbwysedd a neidiwch ar y peli, gan daro’r targedau wrth i chi fynd.

Môr o Raffau

Dringwch drwy’r Môr o Raffau, cyrhaeddwch yr ochr arall a tharwch y targedau.

Ystafell Peli Mawr – Wedi ei cau argyfer Cofid-19

Brwydrwch yn erbyn eich ffrindiau trwy’r peli clir i gyrraedd y targedau.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google