prisiau
Rhwystrau
NINJA TAG
TAG LAU
Hawlildiad
Cynigion arbennig

PRISIAU

Pris Ar-lein/Online Price
Prif strwythur/Main structure£10.00
TAG Lau/TAG Junior£7.00

Mae’r cwrs rhwystrau aml-lefel dan-do gwych yma yn debyg i Total Wipeout a Ninja Warrior, ac mae’r cyfan yn un profiad cyffrous. Profwch eich sgiliau, ffitrwydd a dewrder wrth i chi ruthro trwy’r Môr o Raffau, rasio yn erbyn eich ffrindiau ar y Bibell Chwarter a cheisio taro bob targed ar y Wal Pry Cop. Gyda gemau ugain munud o hyd, 21 her, 4 lefel ac 80 targed – pwy fyddwch chi’n ei herio?

Er mwyn wynebu’r prif strwythur TAG Ninja, rhaid i chi fod yn dalach na 1.2m. Mae’ch tocyn yn golygu y cewch chi 2 gêm 20 munud o hyd, gydag amser yn y canol i gael rhywbeth bach i fwyta yng nghaffi’r TAG Ninja. Bydd eich band arddwrn electronig yn cadw’ch sgôr ac ar ôl i chi orffen eich gêm, bydd cyfanswm eich pwyntiau yn ymddangos ar brif sgorfwrdd TAG Ninja. Bydd eich bandiau arddwrn yn gweithio ar gyfer ymweliad yn y dyfodol, felly gallwch ddod nôl dro ar ôl tro i geisio curo eich sgôr!

Mae TAG Iau yn debyg strwythur yr oedolion, ond mae’n addas i’r rhai sydd rhwng 900cm a 1.2m o daldra.  Yn fersiwn byrrach a llai dwys na TAG i Oedolion, TAG Iau yw’r cyntaf o’i fath yn y DU a thu hwnt. Mae’r strwythur hwn yn debyg i strwythur TAG Oedolion ac mae’n profi ystwythder, dewrder a sgil cystadleuwyr. Mae tocynnau TAG Iau yn cynnwys 2 gêm sydd tua 20 munud o hyd ac mae’r sesiynau wedi’u dylunio i roi egwyl o 15 munud i gyfranogwyr rhwng y ddwy gêm i gael rhywbeth bach i fwyta a’i yfed yn y Caffi TAG a’r ardal eistedd.

Bydd pob chwaraewr yn gallu gweld eu sgôr ar y sgorfwrdd TAG Iau a chymharu eu pwyntiau gyda’u ffrindiau, cyn mynd nôl i mewn i roi cynnig arall arni!  Mae bandiau arddwrn TAG Iau yn £1 a gellir eu defnyddio pan fyddwch chi’n ymweld ag arenas TAG yn y dyfodol.

Sylwch: Mae bandiau arddwrn TAG Active yn £1 a gellir eu defnyddio pan fyddwch chi’n ymweld ag arenas TAG yn y dyfodol.

Parti TAG Ninja

GWYBODAETH PART

Rhwystrau TAG Ninja

Pwll Peli Anferth

Pwll peli mwyaf yr ardal, cyrhaeddwch y gwaelod a tharwch y targedau cudd ar yr un pryd.

Pibell Chwarter TAG

Rhuthrwch i fyny’r wal i daro’r targed a llithrwch yn ôl i lawr, ond allwch chi daro’r coch?

Pont Raffau Byrma

Peidiwch ag edrych i lawr! Siglwch y bont a tharwch y targedau tra’n croesi’r bont raffau.

Wal Gir-verse

Wal ddringo heb ei debyg, tarwch y targedau tra’n aros ar y wal, neu dechreuwch y rhwystr eto!

Dringfa Cargo

Defnyddiwch gryfder a chyflymder i gyrraedd copa’r Ddringfa Cargo, gan daro’r holl dargedau ar hyd y ffordd.

Wal Pry Cop

Peidiwch â chyffwrdd y llawr a chyrhaeddwch yr ochr arall tra’n taro’r targedau, ond peidiwch ag edrych i lawr!

Neidio ar Beli

Profwch eich cydbwysedd a neidiwch ar y peli, gan daro’r targedau wrth i chi fynd.

Môr o Raffau

Dringwch drwy’r Môr o Raffau, cyrhaeddwch yr ochr arall a tharwch y targedau.

Ystafell Peli Mawr

Brwydrwch yn erbyn eich ffrindiau trwy’r peli clir i gyrraedd y targedau.

Tŵr Seiber TAG Ninja

Ychwanegwch yr her yma i’ch gêm TAG Ninja am £2.00 yn unig

Rhuthrwch i frig y Tŵr Seiber, tarwch darged TAG a rhuthrwch yn ôl i lawr yn yr amser cyflymaf i sicrhau eich lle ar sgorfwrdd y Tŵr Seiber. Heriwch eich ffrindiau neu curwch eich sgôr eich hun, allwch chi gyrraedd y copa yn ddigon cyflym?

Llenwch eich hawlildiad TAG Ninja

Er mwyn chwarae TAG Ninja Active, mae’n rhaid i chi lenwi hawlildiad yn gyntaf. Y ffordd hawsaf o wneud hyn yw ar-lein pan fyddwch chi’n archebu eich sesiwn TAG. Mae llenwi hawlildiad ymlaen llaw yn cyflymu’r broses o gofrestru ar y diwrnod.

Cliciwch yma i lenwi hawlildiad
am tag active

Dewch i herio’ch hun ar y TAG Iau cyntaf yn y DU a’r TAG Gweithredol cyntaf yng Ngogledd Cymru. Mae’r ardal chwarae aml-lefel dan do wych hon yn groes rhwng Total Wipeout a Ninja Warrior, i gyd mewn un profiad cyffrous.

Cysylltiadau Cymdeithasol
CYFLEUSTERAU SWYDD

Cliciwch isod i weld pa swyddi sydd gennym ar gael ar hyn o bryd.

Your Photostream
    Instagram Error : Access Token is not entered under OSHINE OPTIONS > GLOBAL SITE LAYOUT AND SETTINGS. Access Token for your account can be generated from https://developers.facebook.com/docs/instagram-basic-display-api/getting-started/
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google