prisiau
Rhwystrau
NINJA TAG
Cynigion arbennig
[animate_icons_style1 height= ‘{“d”:400}’ gutter= “20” key= “Sk_W2YQmFH”][animate_icon_style1 link_to_url= “https://ninjatag-rhyl.co.uk/halloween/” bg_image= “https://ninjatag-rhyl.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/website-images-2.png” bg_color= “” hover_bg_color= “#232323” bg_overlay= “1” overlay_color= “rgba(0,0,0,0.1)” hover_overlay_color= “rgba(226,5,24,1)” icon= “” size= “30” title= “DIGWYDDIADAU” title_font= “h2” icon_color= “#ffffff” animate_direction= “top” hide_in= “” css_id= “” css_classes= “” animate= “1” animation_type= “none” animation_delay= “0” animation_duration= “300” padding= ‘{“d”:””}’ margin= ‘{“d”:””}’ border_style= ‘{“d”:”solid”,”l”:”solid”,”t”:”solid”,”m”:”solid”}’ border= ‘{“d”:””}’ border_color= “” border_radius= “1px” box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” gutter= “20” key= “SyYb3YX7YH”]

Dewch i weld beth sydd yn dod i Ninja TAG yn fuan

[/animate_icon_style1][animate_icon_style1 link_to_url= “https://ninjatag-rhyl.co.uk/cy/parti/” bg_image= “https://ninjatag-rhyl.co.uk/wp-content/uploads/2019/09/13-1.png” bg_color= “#000” hover_bg_color= “#232323” bg_overlay= “1” overlay_color= “rgba(0,0,0,0.1)” hover_overlay_color= “rgba(226,5,24,1)” icon= “” size= “30” title= “PARTÏON” title_font= “h2” icon_color= “#ffffff” animate_direction= “top” hide_in= “” css_id= “” css_classes= “” animate= “1” animation_type= “none” animation_delay= “0” animation_duration= “300” padding= ‘{“d”:””}’ margin= ‘{“d”:””}’ border_style= ‘{“d”:”solid”,”l”:”solid”,”t”:”solid”,”m”:”solid”}’ border= ‘{“d”:””}’ border_color= “” border_radius= “” box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” gutter= “20” key= “r1qbntX7FB”]


Dewch i gael parti yn Ninja TAG!

[/animate_icon_style1][animate_icon_style1 link_to_url= “https://ninjatag-rhyl.co.uk/cy/amseroedd-agor/” bg_image= “https://ninjatag-rhyl.co.uk/wp-content/uploads/2019/09/9-2.png” bg_color= “#000” hover_bg_color= “#232323” bg_overlay= “1” overlay_color= “rgba(0,0,0,0.1)” hover_overlay_color= “rgba(226,5,24,1)” icon= “” size= “30” title= “AMSEROEDD AGOR” title_font= “h2” icon_color= “#ffffff” animate_direction= “top” hide_in= “” css_id= “” css_classes= “” animate= “1” animation_type= “none” animation_delay= “0” animation_duration= “300” padding= ‘{“d”:””}’ margin= ‘{“d”:””}’ border_style= ‘{“d”:”solid”,”l”:”solid”,”t”:”solid”,”m”:”solid”}’ border= ‘{“d”:””}’ border_color= “” border_radius= “” box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” gutter= “20” key= “HJo-hYmXYB”]

Oriau agor Ninja TAG

[/animate_icon_style1][/animate_icons_style1]

PRISIAU

Pris ar-leinPris ar y drws
Ninja TAG£10£12

Mae’r cwrs rhwystrau aml-lefel dan-do gwych yma yn debyg i Total Wipeout a Ninja Warrior, ac mae’r cyfan yn un profiad cyffrous. Profwch eich sgiliau, ffitrwydd a dewrder wrth i chi ruthro trwy’r Môr o Raffau, rasio yn erbyn eich ffrindiau ar y Bibell Chwarter a cheisio taro bob targed ar y Wal Pry Cop. Gyda gemau ugain munud o hyd, 21 her, 4 lefel ac 80 targed – pwy fyddwch chi’n ei herio?

Er mwyn wynebu’r strwythur Ninja TAG, rhaid i chi fod yn dalach na 1.2m. Mae’ch tocyn yn golygu y cewch chi 2 gêm 20 munud o hyd, gydag amser yn y canol i gael rhywbeth bach i fwyta yng nghaffi TAG. Bydd eich band arddwrn electronig yn cadw’ch sgôr ac ar ôl i chi orffen eich gêm, bydd cyfanswm eich pwyntiau yn ymddangos ar brif sgorfwrdd Ninja TAG. Bydd eich bandiau arddwrn yn gweithio ar gyfer ymweliad yn y dyfodol, felly gallwch ddod nôl dro ar ôl tro i geisio curo eich sgôr!

Parti Ninja TAG

GWYBODAETH PARTI

Rhwystrau Ninja TAG

Pwll Peli Anferth

Pwll peli mwyaf yr ardal, cyrhaeddwch y gwaelod a tharwch y targedau cudd ar yr un pryd.

Pibell Chwarter TAG

Rhuthrwch i fyny’r wal i daro’r targed a llithrwch yn ôl i lawr, ond allwch chi daro’r coch?

Pont Raffau Byrma

Peidiwch ag edrych i lawr! Siglwch y bont a tharwch y targedau tra’n croesi’r bont raffau.

Wal Gir-verse

Wal ddringo heb ei debyg, tarwch y targedau tra’n aros ar y wal, neu dechreuwch y rhwystr eto!

Dringfa Cargo

Defnyddiwch gryfder a chyflymder i gyrraedd copa’r Ddringfa Cargo, gan daro’r holl dargedau ar hyd y ffordd.

Wal Pry Cop

Peidiwch â chyffwrdd y llawr a chyrhaeddwch yr ochr arall tra’n taro’r targedau, ond peidiwch ag edrych i lawr!

Neidio ar Beli

Profwch eich cydbwysedd a neidiwch ar y peli, gan daro’r targedau wrth i chi fynd.

Môr o Raffau

Dringwch drwy’r Môr o Raffau, cyrhaeddwch yr ochr arall a tharwch y targedau.

Ystafell Peli Mawr 

Brwydrwch yn erbyn eich ffrindiau trwy’r peli clir i gyrraedd y targedau.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google